Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ijxfzka

Restrukturyzacja kredytów jako taktyka na pożyczkowe kłopoty


Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z którym przyszło mi się zmierzyć w mej pracy konsultanta kredytowego. O ile kwestia zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub w wyższym stopniu znana większej części mieszkańców naszego państwa tj. tej grupie, która to chociaż raz w swoim życiu zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu. Sytuacja wtedy jest względnie nieskomplikowana. Chcemy gotówki na oznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy własny wymarzony dom. Idziemy wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o osiągnięcie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż taki kredyt będziemy rzetelnie spłacać weryfikuje nasze dochody, ich wielkość, częstotliwość, rodzaj zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu zabezpiecza przez dokonanie należytego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego wskazane jest posiadać należytą wiedzę praktyczną już stricte prawną. Bowiem musimy mieć świadomość, że zawarta umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony kontraktu. Umowa jest bowiem regulowana poprzez odpowiednie dokumenty, mniejszej wagi- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeśli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez opisane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie zwracamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się zajęciem komorniczym.


Don't be the product, buy the product!

Schweinderl